Νέες Οδηγίες Ψυχικής Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

click fraud protection
Rawpixel Shutterstock

Rawpixel / Shutterstock

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κυκλοφόρησε πρόσφατα τον διαγνωστικό και θεραπευτικό οδηγό του 2023 για ψυχικές, νευρολογικές διαταραχές και διαταραχές χρήσης ουσιών.

Τελευταία ενημέρωση το 2016, υιοθετήθηκε σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και μεταφράστηκε σε περισσότερες από 20 γλώσσες, το έγγραφο 150 σελίδων παρέχει περισσότερη καθοδήγηση από τις προηγούμενες εκδόσεις, με μια νέα ενότητα για ανησυχία διαταραχές και συνοπτικά στοιχεία για τις πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές θεραπείες.

Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι οι ψυχικές, νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές χρήσης ουσιών «οι σημαντικότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη νοσηρότητα και την πρόωρη θνησιμότητα σε όλες τις περιοχές του κόσμου». Ωστόσο, η θεραπεία δεν ταιριάζει καλά, με ανεπαρκείς πόρους που προκαλούν σημαντική θεραπεία κενά. Το 2019, η τελευταία έκδοση διαπίστωσε ότι οι ψυχικές, νευρολογικές διαταραχές και οι διαταραχές χρήσης ουσιών ευθύνονται για το 10,1 τοις εκατό η παγκόσμια επιβάρυνση της νόσου όπως μετράται σε έτη ζωής προσαρμοσμένα στην αναπηρία και το 25,1 τοις εκατό όλων των ετών έζησε με αναπηρία.

Ακόμη περισσότερο από τις αντίστοιχες ομάδες του 2015 και του 2016, 2023 ομάδες ειδικών θεμάτων τόνισε την ανάγκη εξισορρόπησης πιθανών οφελών έναντι γνωστών και άγνωστων βλαβών, ειδικά όταν υπάρχει χαμηλή βεβαιότητα αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, οι συστάσεις τους οδηγούσαν σε παράγοντες όπως η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η δίκαιη προσέγγιση και η συνολική σκοπιμότητα όσον αφορά το κόστος και τους διαθέσιμους πόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς.

Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων βασίστηκαν κυρίως σε ποσοτικά στοιχεία από το Cochrane Reviews και, όταν δεν ήταν διαθέσιμα, από άλλες συστηματικές ανασκοπήσεις.

Θεραπείες Πρώτης Γραμμής

Μεταξύ των φετινών που ξεχωρίζουν, αν και συνάδει με τις οδηγίες του 2015 και του 2016: Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αντικαταθλιπτικά μόνος για ενήλικες με κατάθλιψη μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ψυχολογικές παρεμβάσεις.

Συνεχής επίσης με παλαιότερα χρόνια: Δεν συνιστώνται φαρμακευτικές θεραπείες σε παιδιά και εφήβους με αγχώδεις διαταραχές. Μια εξίσου ισχυρή σύσταση γίνεται κατά των αντικαταθλιπτικών για παιδιά 12 ετών ή μικρότερα.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων δίνει σαφείς λόγους για την προτίμηση των ψυχοκοινωνικών θεραπειών πρώτης γραμμής έναντι των φαρμακευτικών. Προτρέπει επίσης μεγαλύτερη προσοχή από τους γιατρούς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στη συνταγογράφηση ψυχιατρικός φάρμακα για το άγχος και την κατάθλιψη σε παιδιά και ενήλικες:

  • Υπάρχει πολύ χαμηλή βεβαιότητα για στοιχεία που υποστηρίζουν τα οφέλη των SSRI, ως ομάδα, στη βελτίωση των συμπτωμάτων άγχους και υπάρχουν στοιχεία μέτριας ποιότητας που υποστηρίζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία σε ομαδικούς SSRI.
  • Οι ομαδικοί SSRI και οι βενζοδιαζεπίνες είχαν σημαντικά περισσότερες διακοπές λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών από το χάπι εικονικό φάρμακο.
  • Υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για αυτοκτονία για πολλές φαρμακολογικές θεραπείες για συναισθηματικές διαταραχές στα παιδιά και οι πάροχοι φροντίδας θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τον κίνδυνο αυτοκτονίας όταν τα παιδιά και οι έφηβοι λαμβάνουν οποιαδήποτε αντικαταθλιπτικά φάρμακα.
  • Η διάγνωση του άγχους στα παιδιά μπορεί να επηρεαστεί από το πολιτισμικό πλαίσιο και απαιτεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των καθοριστικών παραγόντων σε επίπεδο οικογένειας και το περιβάλλον για τη μείωση των κινδύνων υπερβολικής ιατροποίησης.

Η καθοδήγηση του ΠΟΥ για την ψυχική υγεία βελτιώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς περιγράφει λεπτομερώς πόσο θα πρέπει να διαρκούν οι φαρμακευτικές θεραπείες και πώς οι ασθενείς μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια. Για παράδειγμα, «Τα αντικαταθλιπτικά είναι συνήθως πιο αποτελεσματικά στους αρχικούς 6 έως 12 μήνες και θα πρέπει να συνεχίζονται μόνο όπου υπάρχει ανάγκη και κλινική επίβλεψη».

Με τους ενήλικες και τις βενζοδιαζεπίνες, αντίθετα, η συνταγογράφηση θα πρέπει να περιορίζεται σε «έκτακτη ανάγκη διαχείριση των οξέων και σοβαρών συμπτωμάτων άγχους και μόνο ως βραχυπρόθεσμο μέτρο (μέγιστο 3 έως 7 ημέρες). Μετά ότι, οι βενζοδιαζεπίνες θα πρέπει «να διακόπτονται σταδιακά μόλις βελτιωθούν τα συμπτώματα για να αποφευχθούν ανοχή."

Με έμφαση σε αυξημένους κινδύνους και παρενέργειες, ακόμη και όταν σχετίζονται με εγκυμοσύνη και μεγαλύτερης ηλικίας, οι συνταγογράφοι καλούνται να είναι σαφείς με τους ασθενείς σχετικά με τη λογική τους για τη συνταγογράφηση. Ο ΠΟΥ συνιστά γραπτές και προφορικές πληροφορίες σχετικά με γνωστά οφέλη, βλάβες και παρενέργειες (παραδείγματα: σεξουαλικός δυσλειτουργία, προβλήματα ύπνου και αύξηση βάρους), καθώς και αλληλεπιδράσεις με φάρμακα και τον πιθανό χρόνο που απαιτείται για σημάδια βελτίωσης.

Υγεία Βασικά Διαβάζει

Το πρόβλημα με το "Dr. Google"
Οι κρυμμένες βλάβες των μεταφορών που σχετίζονται με την υγεία

Εξίσου σημαντικό, οι συνταγογράφοι θα πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και τυχόν παρενέργειες κατά τους πρώτους τρεις μήνες και, στη συνέχεια, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

Όσοι παρουσιάζουν παρενέργειες θα χρειαστούν καθοδήγηση για τη μείωση της δόσης με ασφάλεια και σταδιακά, ώστε να μην προκληθούν συμπτώματα στέρησης και να βρουν εναλλακτικές παρεμβάσεις.

Μια ανανεωμένη έμφαση στις ψυχοκοινωνικές θεραπείες

Σε συμφωνία με τις ανησυχίες του ΠΟΥ σχετικά με το κόστος, την αποτελεσματικότητα, τις παρενέργειες και την υπερσυνταγογράφηση βενζοδιαζεπινών και αντικαταθλιπτικών, η ενημερωμένη ψυχική υγεία Η καθοδήγηση συνιστά, ως θεραπεία πρώτης γραμμής για μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη και άγχος, «δομημένες ψυχολογικές παρεμβάσεις». Αυτά περιλαμβάνουν σύντομη ψυχοδυναμική θεραπεία, γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, διαπροσωπική θεραπεία και θεραπεία επίλυσης προβλημάτων.

Παρόλο που η προσέγγιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη διάγνωση και τη θεραπεία διαφέρει σημαντικά από την προσέγγιση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών, που τείνει να αποσυμπιέζει διαταραχές και καταστάσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Δράσης για την Ψυχική Υγεία του ΠΟΥ είναι επίσης συνεπείς για τα παιδιά και τους εφήβους που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ, όπου οι «επεμβάσεις εκπαίδευσης κοινωνικών δεξιοτήτων» συνεχίζονται ως συνιστώμενη θεραπεία πρώτης γραμμής, με έμφαση στην επίλυση προβλημάτων, τον έλεγχο των συναισθημάτων και τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Διαφορετική Εμπειρογνωμοσύνη, Δηλωμένη Σύγκρουση Συμφερόντων

Κατά τη δημιουργία ενημερωμένης καθοδήγησης σχετικά με τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται εκτενώς σε όλο τον κόσμο, οι δέκα θεματικές ομάδες εμπειρογνωμόνων αποτελούνταν από 51 εξωτερικούς ειδικούς. Αυτοί, με τη σειρά τους, έγραψαν τις ενημερωμένες εκθέσεις τους για μια καθοδηγητική ομάδα 33 ατόμων με εξειδίκευση στην έρευνα, την κλινική πρακτική, την πολιτική και τα προγράμματα υγείας και τις μεθόδους ανάπτυξης κατευθυντήριων γραμμών.

Όλοι οι συμμετέχοντες έπρεπε να δηλώσουν εγγράφως οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, είτε οικονομική είτε ακαδημαϊκή και επαγγελματική.

Οι ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν το 2016 σε περισσότερες από 100 χώρες, είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο όσον αφορά συνιστώμενες θεραπείες πρώτης γραμμής για διαγνώσεις ψυχικής υγείας και συνιστώμενη διάρκεια συνταγογράφησης όταν οι θεραπείες πρώτης γραμμής δεν είναι διαθέσιμος.

instagram viewer